LINE : @ufabet-888
14/11/2019 5:25 PM

แจ้งฝาก-แจ้งถอน

แจ้งถอนเงิน

1. ADD ID LINE เพื่อแจ้งการถอนเงิน

Call Center 24 ชั่วโมง
065-613-2028
065-613-2029

ID LINE : ufabet_888

2. แจ้ง USER คาสิโนหรือกีฬา ที่ต้องการถอนเงิน แจ้งจำนวนเงิน ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชีที่รับเงิน
3. รอรับเงินสด

การถอนเงินออนไลน์
1. คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งการถอนเงินออนไลน์
2. กรุณารอการทำรายการถอนเงินออนไลน์

แจ้งถอนเงิน

User (ชื่อใช้งาน)*
ชื่อที่ใช้สมัคร*
เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนเงิน *
ธนาคาร *
เลขที่บัญชี *
ข้อความเพิ่มเติม

 

แจ้งฝากเงิน

1. ADD ID LINE เพื่อแจ้งการฝากเงิน

Call Center 24 ชั่วโมง
065-613-2028
065-613-2029

ID LINE : ufabet_888

2. แจ้ง USER คาสิโนหรือแทงบอลออนไลน์ ที่ต้องการฝากและจำนวนเงิน ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชี

แจ้งเติมเงิน

User (ชื่อใช้งาน)
ชื่อที่ใช้สมัคร*
เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนเงิน*
ธนาคาร
วัน/เวลา ที่โอน (ตามในใบสลิป)
ช่องทางฝากเงิน*
รับโบนัส*
รับโบนัสไม่รับโบนัส
ข้อความเพิ่มเติม